Väsentlighetsanalys sätter hållbarhetsfrågorna i fokus

I arbetet framåt med att utveckla och stärka hela Kött- och Charkuteriföretagens verksamhet är hållbarhet ett viktigt området. I juni börjar Ulrika Norvell som ny hållbarhetsansvarig men redan nu pågår arbetet med att ta fram en väsentlighetsanalys. Det är 2050 Consulting som har fått uppdraget att göra en kartläggning där man belyser alla de områden … Continued

Nu förstärker KCF inom både hållbarhet och kommunikation

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med två nya roller och dessa nyrekryteringar är ett viktigt steg i det nya branscharbetet inom kött och chark för att vi ska kunna leverera mer nytta till våra medlemmar. Anna Hertzman Björnstad börjar sin tjänst som kommunikationsansvarig den 1 mars och Ulrika Norvell börjar som hållbarhetsansvarig den 1 juni. … Continued

Ny branschorganisation stärker kött- och charkbranschen

Kött- och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu branscharbetet hos både Kött- och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige. Kraftsamlingen i en organisation kommer att ge medlemmarna … Continued

Ny digital mötesplats ska ge fler jobb i köttbranschen

Nu lanserar Kött och Charkföretagen en digital rekryteringsplattform för att hjälpa medlemsföretagen att hitta nya medarbetare. Bakgrunden är bristen på arbetskraft inom kött- och charkbranschen som är akut. – Jag är oerhört stolt och glad över att KCF har tagit fram en rekryteringsplattform så att våra medlemsföretag lättare ska kunna hitta nya medarbetare. Det visar … Continued

Kött och charkföretagens årskonferens 26/10 2023

Nu är det dags att anmäla sig till Kött och Charkföretagens årskonferens som i år arrangeras på plats i Stockholm. Välkommen den 26 oktober 2023 till Lokal Wallenbergaren i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Program 10:00 – 11:55 Årsstämma Kött och Charkföretagen 12:00 – 12:55 Lunch i lokal Stallet, Näringslivets hus 13:00 – 13:05 Magnus … Continued

HKScan lanserar #korvdalen under Almedalsveckan i Visby

För att uppmärksamma lantbrukets viktiga roll för en livskraftig svensk livsmedelsproduktion har HKScan i år tagit fram var sin korv med bröd till samtliga partiledare som kommer att serveras under Almedalsveckan.  Korven har varit närvarande i politiken, inte minst under den senaste valrörelsen, och nu tar den steget in i Almedalen. Med satsningen #korvdalen vill … Continued

Nu klart: Kött och Chark-SM 2024 arrangeras i Malmö

För att bredda evenemanget och nå ut till hela Sverige kommer livsmedelsbranschens största event, Kött & Chark-SM, att börja turnera i landet. Från Göteborg 2022 kommer Kött & Chark-SM, som arrangeras av KCF och tidskriften Kött & Chark, att äga rum i Malmö nästa år. Skriv in den 16 och 17 oktober 2024 i almanackan … Continued

Kött- och charkbranschens tydliga inspel till Livsmedelsstrategin 2.0

Fredagen den 28 april 2023 överlämnade branschorganisationerna för Sveriges slakterier och kött- och charkföretag viktiga punkter för ökad hållbar svensk kött- och charkproduktion. De speglar vår gemensamma insikt om att Livsmedelsstrategin 2.0 måste märkas bland företagen genom kraftigt förbättrad lönsamhet och fler konkreta mätbara åtgärder. Det är genom samverkan som den uppdaterade livsmedelsstrategin bäst genomförs … Continued

Öppet brev till finansministern från 800 medlemsföretag

I en helsidesannons med ett öppet brev till finansminister Elisabeth Svantesson reagerar nu Livsmedelsföretagen på den senaste tidens uttalanden om att dagligvarukedjorna ska ”prispressa leverantörerna” för att få de höga matkostnaderna att försvinna. Bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska producenter av mat och dryck konstaterar att finansministerns uttalanden har skapat stor oro och frustration hos Livsmedelsföretagens … Continued

Kött och charkbranschen satsar på språkstöd för nyanlända

Tack vare en särskild satsning kan nyanlända som är intresserade av att börja arbeta inom kött- och charkbranschen nu lättare lära sig grunderna i branschens hantverksyrken slaktare, styckare och charkuterist. Målet med språkstödet är att underlätta för nyanlända att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet på den nya digitala lärplattformen Kött & Charkakademin, KCA, och snabbare komma ut … Continued