Kött och Charkföretagens uppförandekod

Allt mer fokus läggs idag på hur maten vi äter produceras. För konsumenterna blir mat en markör och allt större vikt läggs vid att köpa produkter från företag som har ett stort förtroende. Våra medlemmar tillhör livsmedelsbranschens mest transparenta och ansvarstagande företag.

Konsumenter och andra kunder ska kunna lita på att produkter från företag som är medlemmar i Kött och Charkföretagen är vad de utger sig för att vara, är säkra samt sjyst producerade.

Vår trovärdighet avgörs helt av vilka system som finns på plats för att visa att företagen är transparenta och ansvarstagande.

För att driva på utvecklingen och ligga i framkant i dessa frågor har Kött och Charkföretagen (KCF) antagit en uppförandekod som alla medlemmar förbinder sig att följa. Uppförandekoden omfattar bland annat områden från livsmedelslagstiftningens hygien-, produktsäkerhets- och spårbarhetsregler till regler om märkning och de branschriktlinjer som KCF beslutat om.

Vi har under senare år utvecklat ett uppföljningssystem som säkerställer att alla medlemmar känner till våra åtaganden och följer dem. För medlemskap i Kött och Charkföretagen krävs en anslutning till en livsmedelssäkerhetscertifiering lägst i nivå med Sigill Kvalitetssystems IP Livsmedel. Utöver detta krav och den uppföljning som sker inom dessa certifieringar, följs vår uppförandekod specifikt upp av ett oberoende revisionsbolag.

Genom en årlig egenkontroll baserat på en checklista och stickprovskontroller ute på företagen blir det enklare för företagen att göra rätt. Vi som bransch säkerställer också att vi och våra medlemmar är en av de mest ansvarstagande specialbranscherna inom svensk livsmedelsindustri.

För medlemmar

För att logga in som medlem och genomföra egenkontroll logga in i vår portal.


Ladda ned

KCF:s uppförandekod (PDF)