Nu förstärker KCF inom både hållbarhet och kommunikation

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med två nya roller och dessa nyrekryteringar är ett viktigt steg i det nya branscharbetet inom kött och chark för att vi ska kunna leverera mer nytta till våra medlemmar.

Anna Hertzman Björnstad börjar sin tjänst som kommunikationsansvarig den 1 mars och Ulrika Norvell börjar som hållbarhetsansvarig den 1 juni.

– Jag är mycket glad över att vi har förstärkt organisationen inom både området hållbarhet och kommunikation. Ulrika och Anna kommer att ha viktiga roller i arbetet framöver med att stärka och utveckla hela Kött- och Charkuteriföretagens verksamhet. Båda har värdefulla erfarenheter med sig från sina tidigare uppdrag inom livsmedelskedjan, säger Magnus Därth, vd för Kött- och Charkuteriföretagen.

Ulrika Norvell har rekryterats till den nyinrättade tjänsten som hållbarhetsansvarig med ansvar för bland annat miljöfrågor, hälsa och djurskydd. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor och kommer närmast från Svenskmärkning där hon varit kvalitetsansvarig och tf vd under en period. Ulrika har även arbetat inom Ica Sverige i nästan 10 år och som quality manager ansvarade hon bland annat för produktionsområdena kött och chark inklusive djuromsorg.

– Jag ser verkligen fram emot att vara en del av Kött- och Charkuteriföretagen och bidra till den spännande utveckling som branschföreningen har påbörjat och där hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare, säger Ulrika Norvell.

Anna Hertzman Björnstad blir ny kommunikationsansvarig och kommer förutom det löpande kommunikationsarbetet även ansvara för att bygga upp en strategisk kommunikation. I uppdraget ingår även att ansvara för kommunikationen kring Kött&Chark SM. Anna har gedigen erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Hon kommer närmast från AGFO, affärsnätverket för företag i svenska matsystemet, som under Annas ledning växt till en succé.

– Jag är väldigt glad över att kliva in i min nya roll och bidra till kommunikations- och varumärkesarbetet för Kött- och Charkuteriföretagen, så att branschens viktiga frågor kan synliggöras på ett konstruktivt och positivt sätt, avslutar Anna Hertzman Björnstad.