Minskad salthalt i charkprodukter

Kött & Charkuteriföretagen kan med glädje konstatera att den senaste matkorgsundersökningen från Livsmedelsverket visar att mängden salt i charkprodukter som korv och skinka har minskat avsevärt. Detta är fantastiska nyheter för alla som älskar att njuta av våra produkter och samtidigt värnar om sin hälsa.

Livsmedelsverkets matkorgsundersökning visar att saltinnehållet i charkprodukter har minskat med hela 25 procent sedan 2015. Detta resultat speglar det långsiktiga arbete som vår bransch har bedrivit för att förbättra hälsoprofilen på våra produkter.

Branschens insatser ger resultat

Kött & Charkuteriföretagen och andra aktörer inom livsmedelsbranschen har fokuserat på att minska mängden salt i våra produkter. Genom nya tillverkningsmetoder och recept har vi sänkt salthalten utan att kompromissa med smaken och kvaliteten.

“Det är glädjande att det engagerade utvecklingsarbete för att sänka salthalterna som våra medlemsföretag länge varit engagerade i nu också visar sig i myndigheternas rapporter. Det är viktigt för folkhälsan att sänka salthalten och myndigheternas undersökning visar också att vi inte behöver statlig styrning eller mål för att nå effekt. Företagens eget ansvar och engagemang för hälsosamma livsmedel räcker mycket långt,” säger Magnus Därth, VD på Kött & Charkuteriföretagen.

Branschen strävar aktivt mot ytterligare saltsänkningar

Kött- och Charkuteriföretagen jobbar aktivt med saltfrågan och har nyligen lagt upp ett saltsänkningsmaterial specifikt för chark i branschens utbildningsplattform Kött & Charkakademin (KCA). Där kan företag låta sina medarbetare gå igenom filmer om varför vi bör sänka salthalten, vilka utmaningar som finns vid saltsänkning och vilka metoder som man kan använda sig av. Det är en mycket bra introduktion till ämnet och ett bra sätt för företag att komma vidare i sitt saltsänkningsarbete,

“Genom det arbete som branschen idag bedriver genom att sprida kunskap både om varför vi ska sänka saltmängden och hur man ska gå till väga, kommer fler företag kunna sänka salthalten i sina produkter. Vi jobbar också parallellt tillsammans med andra delar av livsmedelsindustrin med att ta fram frivilliga branschöverenskommelser kring saltsänkning ” säger Magnus Därth, VD på Kött & Charkuteriföretagen.

En global strävan för bättre hälsa

Det som händer i Sverige med att minska saltintaget ligger i linje med WHO rekommendationer. Insatser för att minska saltet görs även i många andra länder, vilket visar på den globala betydelsen av detta hälsoarbete.

“Detta är ett kvitto på livsmedelsindustrins enträgna arbete med saltsänkning. Ett för högt saltintag är en av de största riskfaktorerna för ohälsa,” säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Vi på Kött & Charkuteriföretagen är stolta över att vara en del av denna viktiga utveckling och ser fram emot att fortsätta erbjuda produkter som bidrar till en bättre hälsa för våra konsumenter.

För mer information om vårt arbete för att minska saltinnehållet, kontakta Magnus Därth. Tillsammans skapar vi en hälsosammare framtid!