Anmälan till Styckar-SM öppen

För att lyfta yrkesskickligheten i branschen och få fler att söka sig till yrket skapade Kött och Charkuteriföretagen och Tidskriften Kött & Chark tävlingen Styckar-SM. Tävlingen blev en succé 2022 och nu är det dags igen. Sex skickliga styckare tävlar om titeln svensk mästare i styckning 2024.

Vi har vässat konceptet sedan förra gången och nytt för i år är att alla slakterier, inte bara de största, bjuds in att nominera en styckare. För att de tävlande ska ha så kul som möjligt och känna sig bekväma på scen rekommenderar vi att man är aktiv i sitt yrke och regelbundet styckar gris i er löpande verksamhet. Tävlingen avgörs nämligen på tid och inför publik!

Förberedelser

För att de tävlande ska kunna förbereda sig och träna inför tävlingen kommer vi bjuda in till ett digitalt möte i början av september med styckarna där vi noggrant går igenom alla kriterier och förutsättningar i tävlingen. Det kommer under mötet finnas gott om tid för frågor och efter mötet skickas detaljerat material ut.

Tävlingen

Varje styckare får under tävlingen 30 minuter på sig att stycka en halv gris till pannfärdiga produkter och efter vägning av detaljer och sorteringar lägger styckarna in vikterna i ett excelark som räknar fram utbytet av styckning. Styckarna räknar alltså inte själva. De tävlande bedöms av två huvuddomare utifrån estetik, handlag, arbetsorganisation, hygien, ordning och reda samt utbyte. Vinnaren hyllas och får sitt pris under banketten på kvällen den 17 oktober.

Anmälan

Anmäl ert företags intresse att delta i Styckar-SM genom att anmäla en styckare med epost till Anna.bjornstad@kcf.se senast den 30 augusti 2024. Skriv i anmälan några korta rader om styckaren och vad den gör dagligdags. Det är kostnadsfritt att tävla.

Kött- och Charkuteriföretagen kommer att välja ut sex styckare bland de nominerade utifrån lämplighet och/eller strukturen i branschen.