Hur blir man medlem i Kött och Charkföretagen?

Kött och Charkföretagen är en samlande organisation för hela den svenska kött- och charkindustrin.

I Kött och Charkföretagen kan företag med verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning bli medlem. Företag som bedriver en verksamhet i anslutning till vår bransch antingen som leverantör av råvaror, maskiner eller tjänster kan bli extern partner och ta del av vår service på samma sätt som en medlem.

Om du är intresserad av att bli en del av den samlade kött- och charkindustrin i Sverige, ta då kontakt med Magnus Därth, telefon 08-762 65 33 eller via epost magnus.darth@kcf.se.

Följ vårt arbete och branschrelaterade frågor här.