Här är hela vinnarlistan från årets Chark-SM

Chark-SM har ett resultat! 40 experter i juryn har under två dagar smakat, diskuterat, bedömt och valt ut vilka charkuterier som för närvarande är de bästa i Sverige. De deltagande över 70 företagen, både stora och små, har genom totalt cirka 650 produkter, visat ett stor kunnande och skicklighet i sina hantverk. Läs om alla … Continued

Kött och Charkföretagen får ny ordförande

Kött och Charkföretagen, KCF, får ny ordförande när Magnus Nilsson, vd för Nyhléns Hugosons AB i Luleå, tar över efter Mikael Hugoson som har varit ordförande i 12 år. – I Sverige sysselsätter kött- och charkbranschen drygt 10 000 personer och Kött och Charkföretagen representerar företag som sammanlagt omsätter omkring 28 miljarder kronor, en stor … Continued

Fler styckare till branschen målet för KLS nya satsning  

I dag finns ett stort behov av utbildad personal inom alla yrkeskategorier i kött- och charkbranschen. KLS har därför startat en lärlingsutbildning i samarbete med vuxenutbildningarna i Trelleborg och Hörby som kommer att pågå i 20 veckor. Lärlingsutbildningen är ett viktigt initiativ och KLS ser med tillförsikt på hur man kan utveckla satsningen. Under fyra … Continued

Missa inte att anmäla dig till årets Chark-SM i Göteborg

Förlängd tid för anmälan till Chark-SM! Fredag den 2 september är sista dagen att anmäla sig till Sveriges mest avancerade bedömningstävling för charkprodukter. För att möjliggöra för så många företag och produkter som möjlig att vara med och delta i Chark-SM har anmälningstiden förlängts veckan ut. Med hjälp av 40 domare med olika kompetenser, detaljerade bedömningskriterier och … Continued

Arbetslösa och branschen drabbas av regeringens bristande agerande 

Idag kräver Kött och Charkföretagen och Livsmedelsföretagen på Di Digitals debattsida att regeringen måste säkra utbildningssatsningen inom kött- och chark och att Arbetsförmedlingen omedelbart måste dra tillbaka och göra ett omtag kring den aktuella upphandlingsprocess man startat. Kött och Charkföretagen (KCF) och Livsmedelsföretagen (Li) riktar skarp kritik mot regeringen. I ett läge då hela branschens … Continued

Språkstöd hjälper nyanlända till arbete i köttbranschen

I Sverige ökar efterfrågan på lokalt producerade kött och charkprodukter. Regeringens livsmedelsstrategi slår fast att den svenska animalieproduktionen ska öka för att nå en högre grad av egenförsörjning av kött och charkprodukter. Samtidigt har intresset för att arbeta i branschen minskat över tid och den sista gymnasieutbildningen lades ner hösten 2020. Att utbilda nyanlända i … Continued

Regeringen presenterar utökat krispaket för köttbranschen

Kött och Charkföretagen har tillsammans med andra organisationer aktivt lyft den akuta kostnadskris som drabbat animaliesektorn med tillhörande förädlingsverksamheter. Om inget görs riskerar situationen att leda till kraftigt minskat utbud och minskad försörjningsförmåga. Idag presenterade regeringen ett andra krispaket med fokus på animaliesektorn på 2 miljarder kronor. Paketet innehåller dels en retroaktiv skattesänkning på diesel från … Continued

Gemensam aktion för att säkra svenskt kött och svensk fågel

KCF, Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel går idag ut i ett gemensamt pressmeddelande för att säkra svenskt kött och svensk fågel. Branschen beskriver den extremt allvarliga situation som skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till och som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. – Vi uppvaktar tillsammans riksdagen … Continued