Daniel Tunner vinnare i första upplagan av Styckar-SM

Daniel Tunner, så heter Sveriges bästa styckare av kött. Det stod klart när tävlingen Styckar-SM den 27 oktober för första gången någonsin avgjordes i Göteborg.

Sveriges sex största slakt- och styckningsföretag för griskött bjöds in till tävlan i den första upplagan av Styckar-SM. Nästa gång är förhoppningen att tävlingen ska kunna utökas så att fler företag och styckare kan vara med.

Det råder stor brist på styckare i Sverige och förhoppningen är att fler ska söka sig till yrket när de ser vilket fantastiskt hantverk som ligger bakom. Branschen arbetar just nu intensivt med ett utbildnings- och rekryteringsinitiativ och ser stora möjligheter att skapa fler jobb och väcka intresse för branschen. I Sverige finns det idag drygt 270 EU-godkända, slakt- och styckningsföretag i varierande storlek.