Arbetslösa och branschen drabbas av regeringens bristande agerande 

Idag kräver Kött och Charkföretagen och Livsmedelsföretagen på Di Digitals debattsida att regeringen måste säkra utbildningssatsningen inom kött- och chark och att Arbetsförmedlingen omedelbart måste dra tillbaka och göra ett omtag kring den aktuella upphandlingsprocess man startat.

Kött och Charkföretagen (KCF) och Livsmedelsföretagen (Li) riktar skarp kritik mot regeringen. I ett läge då hela branschens kompetensförsörjning hotas på grund av bristande utbildningsvägar, har Arbetsförmedlingen nyligen skickat ut ett upphandlingsunderlag som i princip omöjliggör utbildning inom kött och chark. Det är mycket allvarligt.

Arbetsförmedlingen har helt bortsett från de behov och önskemål som branschen framfört kring det tidigare avtalet. Då lades utbildningen ut på en utbildningsleverantör som inte kunde utbilda själva. Ingen utbildningsleverantör i Sverige har yrkeslärare inom kött och chark eller produktionsanläggningar för utbildning inom slakt, styckning och chark. Hela utbildningen lades därför ut på de tillverkande företagen som har både kompetens och produktionsanläggningar. Problemet var att utbildningsleverantören behöll hela ersättningen trots att företagen stod för all utbildning, lokaler, skyddskläder, material etc. Det var varken hållbart eller rimligt.

Arbetsförmedlingens agerande i den nya upphandlingen innebär att man väljer att inte korrigera de gamla bristerna och tillför en rad nya. Enligt underlaget ska utbildningsaktören stå för utbildning och företaget för träning. Men eftersom ingen utbildningsaktör i praktiken kan utbilda i hantverket kommer hela utbildningsansvaret även i fortsättningen överlåtas på de tillverkande företagen – utan ersättning. Ytterligare orimliga krav i upphandlingsunderlaget gör i praktiken utbildning inom kött och chark omöjlig. Att göda stora utbildningskoncerner på de arbetslösas och de tillverkande företagens bekostnad är inte rimligt. Och det är mycket allvarligt för svensk kött- och charkproduktion och för alla nyanlända och långtidsarbetslösa som går miste om möjligheten att utbilda sig för jobb och egen försörjning.

Läs debattartikeln här.