Fler styckare till branschen målet för KLS nya satsning  

I dag finns ett stort behov av utbildad personal inom alla yrkeskategorier i kött- och charkbranschen. KLS har därför startat en lärlingsutbildning i samarbete med vuxenutbildningarna i Trelleborg och Hörby som kommer att pågå i 20 veckor.

Lärlingsutbildningen är ett viktigt initiativ och KLS ser med tillförsikt på hur man kan utveckla satsningen.

Under fyra dagar i veckan kommer lärlingarna vara på plats hos KLS och en dag i veckan studera via den digitala lärplattformen Kött & Charkakademin (KCA) tillsammans med en lärare. Kött och Charkakademin har tagits fram av Kött och Charkföretagen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Skolverket och Tillväxtverket.

Läs mer om satsningen på: www.linkedin.com/posts/klsugglarps…

Läs mer om KCA på www.kcaonline.se.