KCF kommenterar Livsmedelsverkets nya tillsynsmodell

Som Sveriges Radio nyligen rapporterade får Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell för livsmedelskontroll som införs 2024 skarp kritik från flera branschorganisationer, bland annat från Kött och Charkföretagen. Modellen riskerar att leda till högre avgifter som på sikt riskerar att slå ut svensk kött- och charkproduktion.

– I grunden är det bra att Livsmedelsverket ser över sin tillsynsmodell och att kontrollen är riskbaserad, men som modellen är utformad nu riskerar den att slå ut svenska livsmedelsföretag, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Han riktar skarp kritik mot modellen på flera punkter, t.ex.:

  • Samma verksamhet får en lägre riskklass om den utförs i ett senare led jämfört med i tidigare led i livsmedelskedjan. Ett exempel är malning av köttfärs: om malningen sker i butik får den en lägre riskklass än om den utförs i en charkindustri, hälsorisken bedöms vara tre gånger så hög i industrin. Samtidigt finns det stora butiker som maler större volymer köttfärs än små charkindustrier.
  • Hur möjligheterna till minskad kontrollfrekvens, reduktion, ser ut. Modellen borde ta hänsyn till olika typer av certifieringar och utifrån det leda till olika stor minskning i kontrolltid. Skälet är helt enkelt att omfattningen och därmed risksänkningen skiljer stort mellan olika certifieringar.

Båda dessa exempel visar att modellen i praktiken inte fullt ut är riskbaserad. Det grundläggande problemet är att modellen helt saknar koppling till målsättningarna som finns i Livsmedelsstrategin, nämligen minskad administrativ börda, lägre avgifter och goda förutsättningar för företagande i livsmedelskedjan, avslutar Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretegen.