Kött och Charkföretagen får ny ordförande

Kött och Charkföretagen, KCF, får ny ordförande när Magnus Nilsson, vd för Nyhléns Hugosons AB i Luleå, tar över efter Mikael Hugoson som har varit ordförande i 12 år.

– I Sverige sysselsätter kött- och charkbranschen drygt 10 000 personer och Kött och Charkföretagen representerar företag som sammanlagt omsätter omkring 28 miljarder kronor, en stor och viktig sektor av den svenska livsmedelsindustrin, konstaterar Magnus Nilsson, ny ordförande för Kött och Charkföretagen.

Idag har KCF 71 medlemsföretag och ambitionen för Magnus Nilsson är att branschorganisationen fortsätter att jobba proaktivt och långsiktigt hållbart för hela branschens bästa. Under Chark-SM som pågår i Göteborg just nu får han tillfälle att möta företagare från hela landet och diskutera de möjligheter och utmaningar som branschen står inför.

– För mig som ny ordförande är det viktigt att Kött och Charkföretagen jobbar vidare med frågor om redlighet, policys, hållbarhet samt branschens attraktivitet och kompetensförsörjning, säger Magnus Nilsson.

Livsmedelsstrategin måste leverera mer
KCF företräder medlemmarna när det gäller frågor av gemensamt intresse inför myndigheter, organisationer och EU-institutioner och har ett nära samarbete med Livsmedelsföretagen. 

– Utmaningarna framöver handlar om allt från en orolig omvärld och ett högt kostnadsläge till svårigheter med kompetensförsörjningen, vilket gör att det är av största vikt att livsmedelsstrategin på allvar börjar leverera för att trygga Sveriges försörjningsförmåga av livsmedel, avslutar Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.