Rapport från EAT Lancet om hälsosam och hållbar mat 2050

Den 16 januari 2019 publicerades EAT Lancets rapport om hälsosam och hållbar mat år 2050. Rapporten är ett visionärt diskussionsunderlag som syftar till att bredda hållbarhetsdiskussionen. Den ger inga svar om hur den europeiska, nordiska eller svenska livsmedelskedjan bör se ut, men viktiga aspekter som tas upp i rapporten, såsom hälsosammare produkter, effektivare produktionsmetoder och … Continued