Rapport från EAT Lancet om hälsosam och hållbar mat 2050

Den 16 januari 2019 publicerades EAT Lancets rapport om hälsosam och hållbar mat år 2050. Rapporten är ett visionärt diskussionsunderlag som syftar till att bredda hållbarhetsdiskussionen. Den ger inga svar om hur den europeiska, nordiska eller svenska livsmedelskedjan bör se ut, men viktiga aspekter som tas upp i rapporten, såsom hälsosammare produkter, effektivare produktionsmetoder och minskat matsvinn, är frågor som Kött och Charkföretagen och dess medlemsföretag fokuserat på och varit engagerade i länge.

– Rapporten är ett visionärt diskussionsunderlag som kommer vara intressant att titta närmare på. Det är dock oroande att rapporten kategoriskt delar in livsmedel i ”hälsosamma” och ”ohälsosamma” när vi vet att det vetenskapliga underlaget inte ger stöd för det. Det finns inga farliga livsmedel, allt hänger på mängden, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Fredagen den 18 januari, i samband med lanseringen av rapporten i Sverige, deltog Kött och Charkföretagen i ett rundabordssamtal med fokus på just effektivare produktion.

För ytterligare kommentarer kontakta Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, tel. 08-762 65 33