Vårt uppdrag

KCF:s uppdrag är att samla och stärka den svenska kött- och charkuteribranschen, att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor.

KCF företräder även medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför staten, myndigheter, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ. I detta arbete har vi ett nära samarbete med Livsmedelsföretagen, Li.

Läs mer om vårt arbete och branschrelaterade nyheter här.