KCF och Livsmedelsföretagen

Om du bedriver verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning är vår branschorganisation relevant för dig. KCF hjälper dig med branschrelaterade och näringspolitiska frågor, stora som små, och företräder kött- och charkbranschens gemensamma intressen i förhållande till regering, riksdag, nationella myndigheter och EU-organ. I detta arbete har vi ett nära samarbete med Livsmedelsföretagen, Li.

KCF:s verksamhet omfattar dock inte arbetsgivarfrågor. För dessa hänvisar vi till Livsmedelsföretagen. Henrik van Rijswijk är Livsmedelsföretagens kontaktperson för företag inom slakt, styckning och charktillverkning. Det kan gälla allt från information, råd och utbildning, till avtals- och tvisteförhandlingar och domstolsprocesser.

Henrik van Rijswijk, Förhandlingschef på Livsmedelsföretagen
telefon: 08-762 65 40
e-post: henrik.van.rijswijk@li.se.

Följ vårt arbete och branschrelaterade frågor här.