Efterlängtad kompetens-satsning för kött- och chark

KCF startar pilotprojektet ”Digital utbildning för kött- och charkföretag”. En efterlängtad satsning från branschen som bland annat ska stärka kompetensen och behålla samhällsviktiga yrkesgrupper som slaktare, styckare och charkuterister i Sverige. Pilotprojektet finansieras av Tillväxtverket och pågår hela 2021. – Det här är en efterlängtad satsning i ett akut läge. Behovet av att rekrytera personal … Continued