Slutrapport om kompetensläget överlämnad till Jennie Nilsson

Idag torsdag har Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, överlämnat slutrapporten i kompetensinventeringen till Jennie Nilsson, landsbygdsminister. Nu finns samtliga rapporter att ta del av och resultaten.

– Det var ett bra och konstruktivt möte där landsbygdsminister Jennie Nilsson lyssnade på branschen och instämde i den problembild som vi ger i rapporterna, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.

KCF fick under förra året i uppdrag att inventera branschens kompetensbehov och utbudet av utbildningar som en del av livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategi slår fast att svensk animalieproduktion, och tillhörande förädlingsindustri, måste öka. Om det ska vara möjligt måste fler välja att utbilda sig och arbeta inom kött och charkbranschen. Brist på kompetens, svårighet att rekrytera och avsaknad av utbildningar gör att det är svårt att öka produktionen inom kött- och chark. 

Nu är uppdraget genomfört och redovisat i tre rapporter: Kartläggning av utbildningsvägar, Företagsanalys och inventering av kompetensbehov samt Slutrapport med åtgärdsförslag.

– Jag uppfattade att flera av de förslag som presenterades ligger rätt i tiden och att det finns en uppriktig ambition att ta flera av dem vidare inom Regeringskansliet. Jag ser fram emot en fortsatt dialog om branschens kompetensförsörjning, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.

Flera länder i Europa står inför liknande utmaningar som Sverige när det gäller kött- och charkproduktion, men många har lyckats vända trenden genom satsningar på utbildningssystem och kompetensutveckling.

Här kan du läsa rapporterna:
1. Kartläggning av utbildningsvägar
2. Företagsanalys och inventering av kompetensbehov
3. Slutrapport med åtgärdsförslag