Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi på Kött och Charkföretagen (KCF) hanterar dina personuppgifter.

KCF behandlar personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter behandlas av KCF eller för KCF:s räkning vidtas lämpliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst.

KCF behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som vi fått av dig i syfte att upprätta medlemskap eller återkoppla genom nyhetsbrev eller sociala medier. Vi samlar också in cookies vid besök på vår webbsida. Dessa används för att underlätta användningen av våra webbplatser och för att optimera funktionaliteten, till exempel genom att med hjälp av Google Analytics mäta trafiken på webbsidan. Om du inte vill lagra cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta medför dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen samtycke, till exempel när det gäller anmälan för vårt nyhetsbrev eller då vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter. Uppgifterna kommer att finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de uppgifter som sparats om dig eller att få dessa uppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter kan du göra det här.

Personuppgifter som hanteras
KCF hanterar personuppgifter om ansvariga kontaktpersoner hos våra medlemsföretag. Detta kan vara namn, titel, adress till företaget, telefonnummer och/eller e-post. Vi sparar även anteckningar från möten och deltagarlistor från event som vi arrangerar. Personuppgifterna hämtas antingen från arbetsgivaren eller från kontaktpersonen själv.

Vi använder dina personuppgifter för att

  • upprätthålla och utveckla vår relation,
  • arrangera event och medlemsträffar,
  • dela information och nyheter om KCF:s arbete.

Vi använder inte personuppgifter för

  • analyser eller profilering.

Skydd av personuppgifter
Personuppgifterna används bara av KCF för att hantera vår relation till dig som medlem. Informationen kan också hanteras av våra IT- och systemleverantörer i samband med systemtester och systemutveckling. Personuppgifterna kan också användas av utvalda samarbetspartners i samband med medlemsträffar och andra arrangemang samt vid olika typer av interna analyser. Samma riktlinjer och regelverk kopplat till GDPR gäller för samtliga av våra samarbetspartners.

All persondata är skyddad från obehörig eller olaglig access. Datasäkerheten täcker all information och processer som kontrolleras och hanteras av KCF. Detta gäller också all datahantering av personal, medlemmar och andra partners.

Du har när som helst rätt att

  • få en kopia eller utdrag från den personinformation som vi har om dig,
  • radera eller rätta din personinformation under vissa förutsättningar,
  • hantera din personinformation under vissa förutsättningar,
  • få din personinformation överförd till ett annat informationssystem under vissa förutsättningar.

Varaktighet
Vi underhåller personinformationen under tiden som vi har en relevant relation till dig eller ditt företag och använder informationen enligt beskrivningen ovan. Vi raderar informationen senast 1 år efter att denna relation upphört eller i samband med att kontaktperson byts.