Kött- och charkbranschens tydliga inspel till Livsmedelsstrategin 2.0

Fredagen den 28 april 2023 överlämnade branschorganisationerna för Sveriges slakterier och kött- och charkföretag viktiga punkter för ökad hållbar svensk kött- och charkproduktion. De speglar vår gemensamma insikt om att Livsmedelsstrategin 2.0 måste märkas bland företagen genom kraftigt förbättrad lönsamhet och fler konkreta mätbara åtgärder. Det är genom samverkan som den uppdaterade livsmedelsstrategin bäst genomförs och får effekt ute hos företagen. Det är viktigt att ta steget och involvera branschrepresentanter och företag fortsättningsvis för att skapa mer verkstad i arbetet framåt.

Det gemensamma inspelet från Svenska Köttföretagen och Kött- och Charkföretagen till Livsmedelsstrategi 2.0 har en stark förankring hos ägare och medlemmar som motsvarar
20 % av svensk livsmedelsindustri med en årsomsättning på över 30 miljarder kronor. Vi vill spela en aktiv roll i arbetet framåt och inser att det kommer kräva vårt stöd och engagemang. Genom att involvera branschrepresentanter och företag i genomförandet av Livsmedelsstrategi 2.0 kommer åtgärderna att spegla och möta aktuella behov inom svensk kött- och charkproduktion.

– Vi såg redan 2021 att 70% av kött- och charkföretagen anser sig ha problem att rekrytera personal och att deras anställda är i behov av kompetensutveckling. Dagens allvarliga situation är ett resultat av att utbildningar inom kött och chark har försvunnit de senaste 20 åren. Vi anser att en samlad Kompetensstrategi för livsmedel är ett måste i en uppdaterad Livsmedelsstrategi 2.0, säger Magnus Därth, vd för Kött- och Charkföretagen.

Elva mätbara åtgärdspunkter inom tre prioriterade områden har överlämnats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det handlar om åtgärder för ökad och förbättrad myndighets-/företagssamverkan och tydligare främjandeuppdrag, tillväxtfrämjande åtgärder samt kompetensstrategi för livmsedel som omfattar hela livsmedelskedjan.

– Det är en nödvändighet att vi tar gemensamt ansvar i arbetet att våga och lyckas sätta tydliga mål för ökad svensk köttproduktion. Detta för att ge förutsägbarhet som stimulerar nödvändiga långsiktiga investeringar i hela livsmedelskedjan, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

Läs hela pressmeddelandet

Hela inspelet kan du läsa här