Kött och charkbranschen satsar på språkstöd för nyanlända

Tack vare en särskild satsning kan nyanlända som är intresserade av att börja arbeta inom kött- och charkbranschen nu lättare lära sig grunderna i branschens hantverksyrken slaktare, styckare och charkuterist.

Målet med språkstödet är att underlätta för nyanlända att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet på den nya digitala lärplattformen Kött & Charkakademin, KCA, och snabbare komma ut i arbete som slaktare, styckare eller charkuterist, något som branschen har ett skriande behov av.

– Vi har identifierat nyanlända och arbetslösa som viktiga målgrupper för oss och tagit fram både språkhjälpen och översatt utbildningsfilmer efter det. Idag finns inget liknande språkhjälpen inom livsmedelsbranschen, det är banbrytande, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen, KCF.

Underlättar för företagen

Med hjälp av språkhjälpen, som ligger som en liten boksymbol i form av en uppslagen bok på varje sida i det digitala utbildningsmaterialet, kan man skriva in det ord som man vill översätta och få det förklarat på engelska och de sex vanligaste språken bland nyanlända: arabiska, farsi, ukrainska, ryska, somaliska och tigrinja.

språkstöd för nyanlända

Språkhjälpen följer med oavsett var man befinner sig i lärplattformen och man kan alltid slå upp ett svenskt ord för att lyssna till hur det uttalas på svenska, få en direktöversättning till de sju språken, se ordet i ett sammanhang eller se det illustreras i bild eller film.

– Språkhjälpen förenklar om man är språksvag och den ger en bredare förståelse för ordet eller begreppet. Att nya medarbetare snabbt förstår nyckelbegreppen underlättar även för företagen genom att det blir enklare att ge specifika instruktioner. 

I satsningen har KCF också översatt nio utbildningsfilmer på de sju språken som är vanligast bland nyanlända. 

Arbetsförmedlingen har finansierat den språkstödjande satsningen genom främjandemedel för nyanlända på arbetsmarknaden med knappt 4 miljoner kronor.

Fortsatt utveckling i år

Under 2023 kommer KCF att fortsätta utveckla och förbättra den digitala plattformen och dess språkstöd. KCF kommer att bedriva tre till fem pilotprojekt tillsammans med företag för att öka användningen av utbildningsplattformen och testa utbildningen och språkstöd på nyanlända. Syftet är att påskynda etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Även i detta projekt deltar Arbetsförmedlingen i finansieringen.

Kostnadsfritt för KCF:s medlemmar

Utbildningsmaterialet på KCA är tillgängligt för alla kött- och charkföretag och det är kostnadsfritt för medlemmar i KCF. Språkhjälpen är tillgänglig även om man inte är inloggad men för att ta del av utbildningsfilmerna behöver man logga in. Här kan du gå in och titta på språkhjälpen: www.kcaonline.se