Regeringen presenterar utökat krispaket för köttbranschen

Kött och Charkföretagen har tillsammans med andra organisationer aktivt lyft den akuta kostnadskris som drabbat animaliesektorn med tillhörande förädlingsverksamheter. Om inget görs riskerar situationen att leda till kraftigt minskat utbud och minskad försörjningsförmåga. Idag presenterade regeringen ett andra krispaket med fokus på animaliesektorn på 2 miljarder kronor.

Paketet innehåller dels en retroaktiv skattesänkning på diesel från årsskiftet (tidigare beslutad sänkning gäller från 1 juli 2022) på totalt 400 miljoner kronor, dels ett utökat stöd till animaliesektorn på 1,6 miljarder kronor. Förutom de sektorer, gris och fjäderfä, som får stöd även i det första stödpaketet, kommer stödet att utökas till att omfatta även nöt- och lammkött och mjölk.

Regeringen bekräftade också den utökning man tidigare föreslagit till jordbruket i norra Sverige på 50 miljoner kronor. Nu kommer Jordbruksverket att så fort som möjligt utreda hur medlen ska betalas ut. Stödet kräver också godkännande från EU, vilket finansministern var positiv inför eftersom det ligger inom de regler som finns.

Det finns ett brett stöd i riksdagen för de här åtgärderna. Regeringen konstaterade att det är viktiga initiativ för att säkerställa produktion i en strategiskt viktig bransch, viktiga åtgärder både för vår konkurrenskraft och vår försörjningsförmåga.

– Detta är ett tydligt sätt på vilket Kött och Charkföretagen i samarbete med andra organisationer gör skillnad, kommenterar Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, nyheten.