Gemensam aktion för att säkra svenskt kött och svensk fågel

KCF, Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel går idag ut i ett gemensamt pressmeddelande för att säkra svenskt kött och svensk fågel.

Branschen beskriver den extremt allvarliga situation som skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till och som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige.

– Vi uppvaktar tillsammans riksdagen och regeringen för att diskutera vilka politiska insatser som kan göras i nuläget. Den krismiljard som det beslutades om i början av februari är uppäten för länge sedan, här behövs betydligt större insatser, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Det höga kostnadsläget som följde torkan 2018 och den globala pandemin som pågår sen 2020 har eskalerats ytterligare i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.

Många lantbrukare riskerar att snabbt tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att kostnaderna skenar. Detta i ett läge när vi verkligen behöver säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Vi har inte råd att tappa en endaste lantbrukare och varje hektar som odlas räknas, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

Den svenska kött-och fågelbranschen har en gemensam bild av vad som behöver göras och det måste ske snabbt. Lantbrukarna måste få ersättning för de kraftigt ökade kostnaderna så fort som möjligt för att kunna säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning. 

– Det viktiga är att alla parter jobbar snabbt och på flera fronter, säger Maria Donis vd för Svensk Fågel. En snabbare åtgärd minskar risken för att gårdar går i konkurs eller att stallar står tomma vilket skulle minska den svenska livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden. Kostnaderna höjs och konsument kan förvänta sig ytterligare höjda priser, men situationen är samtidigt så extrem att vi parallellt behöver få stöttning genom politiska åtgärder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen.

Läs hela pressmeddelandet: Klicka här

Läs mer på #säkramaten och https://svensktkott.se/sakramaten/

 

För mer information och kontakt:

  • Kött och Charkföretagen: Magnus Därth, magnus.darth@kcf.se, 08 762 65 33