KLS Ugglarps sammanställer leverantörers klimatavtryck

Kött- och charkprodukter lyfts ofta fram som utmanande när det gäller klimatavtryck. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan man göra för att minska det? Det har KLS Ugglarps bestämt sig för att ta reda på genom att sammanställa sina leverantörers miljöpåverkan.

– Köttproduktionen och dess avtryck är en het potatis som det skrivs väldigt mycket om. För att kunna fatta bra beslut om åtgärder behöver vi och våra leverantörer först få en tydlig bild av nuläget. Vi tror att transparens och insyn ger branschen en bättre trovärdighet i klimatdebatten, och då kan vi bemöta kritik på ett mer nyanserat sätt. Det pågår många bra initiativ redan idag, men såklart finns det massor att göra inom vår bransch, det handlar mer om att börja i rätt ände och investera där vi ser att vi verkligen kan göra skillnad, säger Per-Olof Olsson, inköpare på KLS Ugglarps

Tillsammans med ägarna Danish Crown har företaget därför startat undersökningen KLS Gårdsdata som riktar sig till alla deras leverantörer. Frågorna är speciellt framtagna kring de områden där klimatpåverkan är som störst och där man enklast kan påverka. För att få trovärdiga och jämförbara resultat kring livscykelanalysen, som kan jämföra producenter i andra länder, så sammanställs datan tillsammans med Danish Crown där man utgår ifrån en vetenskaplig uträkningsmetod.

Stort intresse
I undersökningen får lantbrukarna besvara ett antal frågor där fokus ligger på foder, stallsystem, gödselhantering och effektivitet. Först ut är alla grisleverantörer, något som berör 250 gårdar, därefter följer nöt och lamm. Samarbete kommer även att ske med mejerier för att få in data på mjölkbesättningar.

 – Vi har bara varit igång några veckor men vi ser redan att intresset för projektet är stort. Över hälften av grisbönderna har redan varit inne och registrerat data, Det visar att medvetenheten hos våra leverantörer har lyfts och att de förstår vad som behöver göras, säger Per-Olof Olsson.

Tanken är att det ska bli tydligt för lantbrukarna var de kan göra en insats för att effektivisera sin djurproduktion. Med hjälp av KLS Gårdsdata får de en samlad bild att utgå ifrån när de fattar beslut om förbättringar som minskar miljöpåverkan.

– Detta är bara ett av många exempel där kött- och charkföretag jobbar aktivt och målinriktat för att minska sin påverkan på miljön. Det är mycket som är på gång och inte minst på fodersiden utvecklas nya fodertillsatser med alger som har potential att göra att svensk köttproduktion når ännu längre ur hållbarhetssynpunkt, säger Magnus Därth, vd, Kött och Charkföretagen.