Osynliggör inte företagens faktiska hållbarhetsarbete

Idag relanserar WWF sin Köttguide. Det är två år sedan sist och grundmetoden är densamma.

Det gör att WWF:s Köttguide riskerar att fortsätta lura konsumenterna och osynliggöra kött- och charkföretagens hållbarhetsarbete.

– Vi tycker det är förvånande och anmärkningsvärt att WWF fortsätter att bedöma olika länders lagstiftning istället för produkternas verkliga hållbarhet. Vi vet att produkterna i butik, tack vare företagens högt ställda hållbarhetskrav, är mer hållbara än vad guiden visar. Det kan handla om allt från åtgärder för lägre klimatgasutsläpp, krav på djurskydd, antibiotikaanvändning till krav kopplade till biologisk mångfald. Att högre krav ställs gäller både för kött från Sverige och andra länder, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

När så stor del av produkterna i butik omfattas av högre krav än lagstiftning ger guiden sken av att produkterna är mindre hållbara än de faktiskt är. Konsekvensen blir att konsumenterna riskerar att luras och företagens initiativ osynliggörs konstaterar Magnus Därth.

– Om man skulle bedöma produktkoncept istället för länders regelverk skulle företagens hållbarhetsåtgärder bli synliga för konsumenterna och valen i butik skulle bli hållbarhetsval på riktigt. Alla – miljön, konsumenterna och företagen – förlorar på WWF:s missvisande metodik. Det är synd och leder tyvärr fel, avslutar Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.