Se Kött och Charkföretagens årskonferens i efterhand

KCF:s årskonferens gick av stapeln 28 oktober 2021 och tog upp två aktuella teman: Marknaden efter corona och otillbörliga handelsmedel.

Konferensen genomfördes digitalt och kan ses i efterhand här:

Här kan du också ladda ned de presentationer som presenterades under konferensen:


Program:

13:00 – 13:05
Magnus Därth, vd, Kött och Charkföretagen hälsar välkommen

13:05 – 13:15
Kött och Charkföretagens konsumentundersökning 2021
Karin Nelson, Demoskop

13:15 – 13:40
Marknaden efter Corona – butik och restaurang
Joakim Sköld-Östling, Affärsområdeschef Färskvaror, Martin & Servera och Caroline Westerholm, Chef Kategoriområde kött och chark, ICA Gruppen

13:40 – 13:55
Tillsyn av otillbörliga handelsmetoder – varför och hur
Martin Bäckström, Enhetschef Enheten för otillbörliga handelsmetoder, Konkurrensverket

13:55 – 14:00
Demo av branschens digitala utbildning