Allt vanligare med otillbörliga affärsmetoder enligt företag

Den 1 november förbjuds en lång rad otillbörliga affärsmetoder, till exempel en ensidig ändring av villkor i avtal. Det blir ett viktigt led på vägen mot en stärkt konkurrenskraft för svenska livsmedelsföretag och skapar en rimligare fördelning av den affärsmässiga risken i livsmedelskedjan skriver Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen, i senaste numret av Kött & Chark.  

Läs hela krönikan här.