Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen

Kött och Charkföretagen riktar tillsammans med LRF, Svensk Fågel och Svenska Köttföretagen stark kritik mot Livsmedelsverket planerade avgiftshöjningarna.

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning.

– Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

KCF, LRF, Svensk Fågel och Svenska Köttföretagen har lämnat ett gemensamt yttrande till Livsmedelsverket och är mycket kritiska till avgiftshöjningarna i remissen. Det handlar om avgiftsökningar på i stort sett alla områden och som mest upp till 150 procent.

Köttbranschen förvånas över att Livsmedelsverket i sitt remissunderlag inte kommenterar Kammarrättsdomen från slutet av 2020 som säger att slaktavgifter ska baseras på faktiska kontrollkostnader och inte allmänna kostnader på myndigheten.

– Avgiftshöjningarna följer inte Kammarrättens och Förvaltningsrättens domar. Dessa är baserade på avgöranden av EU-domstolen och underkänner Livsmedelsverkets tidigare avgiftssystem. Tvärtom så påminner det nu föreslagna avgiftssystemet om det tidigare systemet, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

– Förslaget innebär fortsatt stora oklarheter kring vilka kostnader som myndigheten avser ta ut av företagen och därmed blir det omöjligt för företagen att effektivisera för att sänka kostnaderna. Ovanpå allt detta så kommer det bli en kraftigt ökad administration hos myndigheten men även för företagen, något som vi varken har tid eller råd med, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

De höjda avgifterna drabbar i stort sett samtliga företag inom slakt och vidareförädling inom livsmedelsindustrin och påverkar även konkurrenskraften i primärproduktionen.

– Den svenska livsmedelskedjan från gård till förädlingsföretag drabbas av detta förslag. För de förädlande styckningsanläggningarna och charkuterierna innebär förslaget generellt ökningar på 54 procent av avgifterna på tre år. Det går helt emot ambitionerna i livsmedelsstrategin, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Den samlade branschen hoppas nu att avgiftsförslaget görs om så att Livsmedelsverket i stället väljer positiva signaler till bönder och livsmedelsföretag.

Läs hela pressmeddelandet: https://press.kcf.se/pressreleases/chockhoejda-kontrollavgifter-drabbar-hela-livsmedelsbranschen-3099020