Det osäkra pandemiläget gör att Chark-SM flyttas fram till 2022

Nytt datum för kött- och charkbranschens stora evenemang blir den 26-27 oktober 2022 i Göteborg. Under vintern och våren har arrangörerna för Chark-SM in i det sista hoppats på tydliga signaler om att det skulle vara möjligt att arrangera Chark-SM den 13 oktober i år.

Men efter nya samtal med branschens företag och en bedömning av det rådande pandemiläget har beslut nu tagits om att för andra året flytta fram evenemanget. Det gäller såväl tävling och branschdag med bankett och tillhörande prisutdelning som Styckar-SM och onsdagens mingelmiddag.

– För att vi ska kunna genomföra ett bra Chark-SM måste vi redan från maj månad vara klara över att evenemanget går att genomföra för att tävlande företag, domare, utställare och sponsorer ska kunna förbereda sig på bästa sätt. I det läge som råder behöver vi alla agera ansvarsfullt och vi har gjort den samlade bedömningen att det vi nu vet inte räcker för att branschen ska kunna samlas i oktober i år, säger Magnus Därth, vd för Kött- och Charkföretagen (KCF).

Olika alternativa lösningar har diskuterats, men för att kunna leverera det tävlande, besökare och sponsorer önskar och förväntar sig av ett Chark-SM, behövs en fysisk mötesplats och ambitionen är att kunna genomföra Chark-SM:s samtliga delar 2022.

– Vi vet hur viktig Chark-SM är som samlingspunkt. Förutom att hylla Sveriges bästa charkprodukter är det nätverkandet och affärerna som står i fokus, säger Patrik Swenzén, Tidskriften Kött och Chark.

Samtliga berörda kommer att kontaktas för vidare information om vad flytten av evenemanget innebär. Det har bland annat gått ut information via nyhetsbrev, sociala medier och på www.charksm.se.

– Alla medverkande, deltagare och sponsorer kan känna sig helt trygga i att denna lösning blir till det bästa och att Chark-SM 2022 blir värt att vänta på. Vi vill inte arrangera ett Chark-SM under restriktioner utan kunna ge allt till hela branschen när vi väl kör, konstaterar Magnus Därth och Patrik Swenzén.

Chark-SM arrangeras vanligtvis vartannat år av Kött och Charkföretagen (KCF) och Tidskriften Kött & Chark.

För mer info:
Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se

Patrik Swenzén, Tidskriften Kött och Chark, 070-654 33 32, Patrik@annonshuset.se