Kompetensbrist hotar svensk kött- och charkproduktion

Idag skriver KCF i SvD tillsammans med Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet att situationen för kött- och charkbranschen är allvarlig och akut.

Det råder stor brist på kompetens och det utbildas ingen ny arbetskraft vilket hotar tillgången på svenskt kött. Det är slutsatserna i den rapport som Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, överlämnade till landsbygdsminister Jennie Nilsson förra veckan. Nu krävs ett nationellt kompetenslyft för att vända utvecklingen för branschen.  

Läs hela debattartikeln på SvD:
https://www.svd.se/brist-pa-kunnande-hot-mot-svenskt-kott

Eller som pdf:
https://kcf.se/app/uploads/2021/04/Kompetensbrist-hotar-kött-och-chark.pdf