Bara återvinningsbara förpackningar för HKScan

Förpackningar är en utmaning för alla inom köttbranschen. Hur minskar man mängden material som måste användas och hur säkerställer man att det som sedan används även går att återvinna? Det är frågor som många av KCF:s medlemmar hela tiden ställer sig.

En av dem är HKScan som nu har satt upp ett riktigt ambitiöst mål i sitt miljö- och klimatarbete. Det är att samtliga förpackningar inom koncernen ska vara helt återvinningsbara år 2025. Dessutom ska förpackningarnas klimatavtryck och plastanvändningen minska med 20 procent.

– Det här är ett arbete som har pågått ett tag, men nu adderar vi tydligare dimensionen återvinningsbarhet till våra förpackningar. Det är en stor uppgift eftersom vi använder komplexa och sammansatt material för att garantera hållbarheten på våra produkter. Det vi tar fram nu får inte påverka så att matsvinnet ökar, säger Benny Landen, förpackningsspecialist på HKScan.

Men HKScan är faktiskt redan en bit på väg mot sitt mål – man har minskat sin plastanvändning med hela 1,5 miljoner kilo under perioden 2017-2019.

Förra året gjorde HKScan sitt längsta klimatkliv hittills med satsningen Gårdsinitiativet som är tänkt att göra en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktioner ännu mer hållbar. Nu tas ytterligare ett stort steg.

Läs HKScans pressmeddelande: https://news.cision.com/se/hkscan-oyj/r/hkscan-gar-helt-over-till-atervinningsbara-forpackningar-och-reducerar-mangden-plast-med-flera-miljo,c3218832