Tydlighet i märkningen – inte ”vegokorv” eller ”vegoburgare”

Fredagen den 23/10 röstade Europaparlamentet om förslagen kring den nya jordbrukspolitiken inom EU. Det har uppmärksammats i media, särskilt vilka benämningar som ska vara kopplade till kött för att konsumenterna inte ska riskera att vilseledas. Denna typ av lagstiftning finns redan på många områden, ex. mejeriprodukter och olivolja, men har hittills ansetts för självklart för kött och köttprodukter.

Kött och Charkföretagen anser att denna fråga handlar om att kalla produkter för vad de faktiskt är. Vi anser dock inte att benämningar som ”korv” eller ”burgare” ska regleras i detta sammanhang. Dessa är beskrivningar av former, inget annat. Men för många andra mer specifika produkter innebär det en risk att konsumenterna vilseleds om man använder en benämning som normalt förknippas med helt andra egenskaper än en aktuell vegetarisk produkt har. Om till exempel en vegetarisk ”salami” inte smakar som en salami, inte har samma ingredienser eller tillverkningssätt som en salami och inte heller har de näringsvärden som en salami har, bör den heller inte kallas för det.

Nu röstade Europaparlamentet inte för de förslag som hade inneburit en möjlighet att ytterligare tydliggöra detta. Kött och Charkföretagen menar dock att det finns andra möjligheter i den befintliga lagstiftningen, i Informationsförordningen, att stärka konsumentinformationen för denna typ av produkter.

Att tillskriva en produkt egenskaper som den inte alls har är inte förenligt med nuvarande märkningsregler. Att inte göra det är dessutom en decennielång praxis i Sverige. Benämningar som är vedertagna, dvs. en benämning som är allmänt accepterad hos konsumenterna, för en viss produkt får inte användas på andra produkter.

Det finns trots detta goda möjligheter att marknadsföra dessa vegetariska produkter utan att använda vedertagna benämningar, ex. ”Vegetarisk korv – kan användas som salami”. Detta sätt att märka produkterna skulle vi välkomna samtidigt som det ger konsumenterna mer och tydligare information om vad det rör sig om för produkt och vilka egenskaper den har, utan att man riskerar att vilseleda konsumenterna. Vi hoppas nu att Livsmedelsverket prioriterar upp märkningsfrågorna och säkerställer en tydligare information till konsument.

Det skulle göra reglerna tydligare för alla tillverkare, även våra medlemmar tillverkar idag dessa produkter, men framför allt skulle konsumenterna kunna göra mer medvetna val i butik.

Lyssna gärna mer på vår diskussion i P1 Morgon för att höra om vår syn på saken!