Gymnasieutbildningar inom kött- och chark saknas i Sverige

De senaste veckorna har den stora bristen på personal och utbildningsplatser inom kött- och charkbranschen uppmärksammats. En kartläggning som Kött- och Charkföretagen har gjort visar att det idag inte finns några gymnasieutbildningar kvar.

År 2002 fanns det 17 gymnasieutbildningar men idag finns ingen av dessa kvar. Samtidigt har branschen ett stort behov av att rekrytera; 60 procent av företagen uppger att de måste rekrytera ny personal idag och 70 procent skulle behöva kompetensutveckla befintlig personal.

I en intervju i Food Supply konstaterar Magnus Därth, vd Kött- och Charkföretagen, att det finns ett stort utbildningsbehov men utan utbildningsaktörer drabbas branschen av ett moment 22. Nu är fokus på att etablera ett nytt utbildningssystem inom Kött & Chark.

– Vi som bransch har varit för dåliga på att förklara fördelarna med att jobba i branschen och förklara karriärmöjligheterna. Nu måste vi jobba med attraktiviteten, få fler utbildningar på plats men pckså satsa på vidareutbildning, säger Magnus Därth.

Se Kött- och Charkföretagen nya film om en bransch som skapar matglädje:
https://kcf.se/om-oss/var-film-om-branschen/