Landets bästa styckare ska koras under Chark-SM

För första gången ska svenska kött- och charkbranschen kora landets bästa styckare av en halv gris. Tävlingen sker under Chark-SM i Göteborg och bedömningen omfattar handlag, estetik, ekonomi, arbetsorganisation och hygien.

Styckare är ofta ett osynligt hantverksyrke, men en förutsättning för alla de kött- och charkprodukter vi konsumerar. Det råder stor brist på styckare i Sverige och förhoppningen är att fler ska söka sig till yrket när de ser vilket fantastiskt hantverk som ligger bakom. I Sverige finns det idag drygt 270 EU-godkända, slakt- och styckningsföretag i varierande storlek.  

– Läget för kompetensförsörjningen inom kött och chark är akut. Det är inte enkelt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, säger Magnus Därth, vd Kött- och Charkföretagen.

Tävlar inför publik
Styckar-SM genomförs inför publik under Chark-SM:s branschdag den 22 oktober i Göteborg. I premiäromgången är det Sveriges sex största slakt- och styckningsföretag för griskött som kommer att bjudas in för tävlan.

En tävlingsledare och kommenterande expert guidar åskådarna under tävlingen, medan bedömningen görs av två oberoende domare med mycket lång erfarenhet inom branschen. Vinnaren koras senare under kvällens bankett, då även Chark-SM delar ut bedömningar och priser till Sveriges bästa charkprodukter i 17 klasser samt i en ny klass för vego-produkter (lakto-ovo och veganska).

Allt kött som styckas fram under Styckar-SM kommer att skänkas för att säkerställa att inget går till spillo.

Inventera kompetensbehovet
Regeringen gav under 2019 Kött och Charkföretagen (KCF) ett uppdrag att inventera kött- och charkbranschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska även identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen. Arbetet omfattar tre separata delar: kartläggning, företagsanalys och åtgärdsförslag. Projektet omfattar även en uppdatering av utbildningsmaterial för branschen och pågår under hela 2020.

Läs mer om Chark-SM