Fokus på enskilda produkters prestanda i Coops nya modell

När Coop nu lanserar sin Hållbarhetsdeklaration bygger man vidare på arbetet inom projektet Hållbar livsmedelskedja – ”att lyfta botten och bredda toppen”. Med hjälp av spindeldiagram över 10 hållbarhetsaspekter vill man visa för konsumenterna hur Coops 17 000 produkter presterar hållbarhetsmässigt.

Mycket är naturligtvis nytt för oss så här tidigt efter lanseringen, men Coops system verkar ha många fördelar jämfört med andra system, inte minst för att det fokuserar på de produkter som faktiskt finns på hyllorna i butik. Man väljer i sitt system att inte väja för komplexiteten i hållbarhetsfrågan, vilket vi tycker är positivt. Risken är annars att man genom att förenkla för mycket landar helt fel.

– Genom att Coop fokuserar på enskilda produkters prestanda kommer de hållbarhetsstärkande åtgärder som våra medlemmar vidtar, oavsett om man använder råvara från Sverige eller från andra länder, att synliggöras. Det är positivt och ger konsumenterna en mer korrekt bild av produkten, säger Magnus Därth, vd för Kött- och Charkföretagen.

Ambitionen att nya hållbarhetsstärkande åtgärder direkt ska återspeglas i Hållbarhetsdeklarationen är också positivt eftersom det kommer att engagera företagen att ständigt bli bättre.

– Vi hoppas att diskussionen om matens hållbarhet framöver kommer att handla om att utveckla och göra produkter bättre, och inte som hittills att schablonmässigt försöka stämpla vissa livsmedel som dåliga. Det kommer att gagna miljön på ett tydligt och konstruktivt sätt, säger Magnus Därth.