Angående Coronavirus (covid-19)

Nu finns samlad information på Livsmedelsföretagen.se om hur den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedlemsföretagen kan påverkas av spridningen av coronaviruset i Sverige. Du hittar mer och uppdaterad information här: www.livsmedelsforetagen.se/coronaviruset

Livsmedelsverket, som ansvarar för kontrollen av att den mat som tillverkas och säljs i Sverige är säker ut hälsosynpunkt, konstaterar att tidigare utbrott med liknande coronavirus har visat att den här typen av virus inte smittar genom ytor som till exempel livsmedel eller livsmedelsförpackningar utan smittan sker från sjuka personer. Läs mer här: www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall

– Kött- och charkindustrin är en viktig del i att förse medborgarna med nyttiga och hälsosamma livsmedel. För att säkra tillgången på livsmedel och en så smidig hantering som möjligt av den kontroll som Livsmedelsverket utför i den offentliga kontrollen på våra anläggningar förs en kontinuerlig dialog mellan representanter för branschen och myndigheten, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Det är i nuläget viktigt att också säkerställa att handeln med varor fortsätter fungera bra inom EU. EU-kommissionen har därför gått ut med ett officiellt meddelande för att klargöra vad som gäller inte minst för transporter av olika varor över, för personer, stängda gränser. Läs gärna mer här: www.eur-lex.europa.eu/legal-content