Straffa inte företag som satsar på hållbarhetsåtgärder, WWF!

Kött och Charkföretagen är mycket kritiska till att WWF i sin Köttguide fortsätter att granska olika länders regelverk snarare än hur hållbara olika produkter i butik verkligen är. Genom att osynliggöra de hållbarhetskrav som olika företag ställer på sina produkter och istället bara fokusera på regelverk, riskerar både konsumenterna att luras och företagens vilja till hållbarhetsarbete i framtiden att minska.

Det är idag naturligt för företag att möta konsumenternas ökade hållbarhetsintresse med att ta fram produkter med tuffa hållbarhetskrav, långt över vad lagstiftningen i olika länder kräver. Det gäller både företag som använder råvara från Sverige och från andra länder. Genom att bara titta på olika länders regelverk och inte de krav som företag i verkligheten ställer på produktionen riskerar konsumenterna att få en felaktig bild av hur hållbara köttprodukterna i butik är och därmed luras. Företagens viktiga hållbarhetsarbete uppmuntras inte heller genom guidens utformning.

– Det är väldigt förvånande att WWF fortsätter att osynliggöra företagens hållbarhetsstärkande åtgärder i sin återlanserade Köttguide, trots att vi sedan 2016 påtalat detta problem med guiden. WWF:s agerande gynnar varken konsumenternas medvetna val i butik eller miljön, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

WWF:s Köttguide återlanserades den 5 november 2019 och bedömer hur hållbara olika länders regelverk är ur aspekterna klimat, biologisk mångfald, djurens välfärd, kemiska bekämpningsmedel och antibiotika. Guidens syfte är att den ska bidra till mer hållbar konsumtion.

– Genom att inte bedöma enskilda produktkoncept missar WWF chansen att på riktigt ge konsumenterna en guide till de hållbara köttprodukterna i butik. Guiden missar viktiga hållbarhetsåtgärder och är helt enkelt inte en guide i linje med 2020-talets hållbarhetsfokus, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.