Mot mer hållbara transporter – nu tar KLS Ugglarps nästa steg

Nu tar ytterligare en KCF-medlem, KLS Ugglarps, ett steg mot grön omställning genom att begränsa utsläppet av koldioxid vid transporter.

KLS Ugglarps har inlett ett samarbete med Widéns åkeri som tillhandahåller ett transportalternativ helt utan fossila drivmedel. Det fossilfria bränslet som Widéns använder heter HVO100 och är en syntetisk diesel. Det framställs på förnyelsebara råvaror som t.ex. slaktavfall.

Enligt klimatdata från leverantören ger inte HVO100 några fossila utsläpp vid själva lastbilstransporten. Sett i ett större perspektiv och om man räknar in hela produktionscykeln, från uppumpning, tillverkning och leverans så har HV0100 ett WTW-värde (Wheel-to-Wheel-värde) på 0,34 CO2 per liter. Det kan jämföras med traditionell diesel som ligger på 2,89 CO2 per liter. Det ger en reduktion på 88 procent. 

Genom satsningen och samarbetet med Widéns vill KLS vara med och driva utvecklingen framåt mot en mer hållbar kött- och charkindustri.