Handlingskraft och långsiktigt hållbarhetsarbete prisat

I fredags uppmärksammades ett av KCF:s medlemsföretag när Mikael och Anne Hugoson vann Årets Hållbarhetspris för arbetet på Alviksgården vid prisutdelning av Luleå Business Awards. Priset delas ut till ett företag eller verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Det är allmänheten som nominerar, sedan granskas och besöker en jury de utvalda företagen. Alviksgården får Årets hållbarhetspris för att man har:

Naturen i fokus och med djurens bästa framförallt. Alviksgården har jobbat med hållbarhetstänk under 40 år i Norrbotten. Förutom en god djurhållning har företaget satsat på en egen biogasanläggning och är helt självförsörjande på energi. Biogödsel ger näring åt de egna markerna som i sin tur producerar foder åt djuren”.

Man var tidigt ute med hållbarhetsfokus och har målmedvetet och engagerat fått till ett helhetstänk för det lokalproducerade.

– Det är jätteroligt, för alla i företaget, att vi vann det här fina priset. Vi har haft den inriktningen sedan lång tid tillbaka; att vi jobbar med naturen och för grisarnas bästa. När man gör så, då kan man kombinera det som är miljömässigt rätt med djurens bästa och dessutom få ett bra ekonomiskt resultat av investeringarna, säger Mikael Hugosson, ägare till Alviksgården Lantbruks AB och också störste ägare och styrelseordförande i Nyhléns Hugosons Chark AB.

Alviksgården utanför Luleå

Under 2018 färdigställdes ett nytt modernt grisstall på Alviksgården som på sikt kommer att öka uppfödningen från ca 15 000 grisar till ca 25 000 grisar per år. En biogasanläggning uppfördes här redan år 2000 som en av de första i Sverige. Den tar emot slakteriavfall som sedan omvandlas till el. Från biogasanläggningen utvinns även en stor mängd biogödsel som sprids till omkringliggande åkermark och på så sätt bidrar gården till att sluta det biologiska kretsloppet.

Trots flera stora investeringar under senare år saknas det varken idéer eller energi för framtida satsningar som ska göra verksamheten ännu mer hållbar:

– Vi håller på att titta på hur vi – som första aktör i Sverige – ska kunna förädla grisgödsel till pellets. Det saknas några pusselbitar innan vi är i hamn, men vi räknar med att starta igång under våren 2020, berättar Mikael Hugoson.