Klimatsmartare svenska gårdar – nytt initiativ från HKScan

Nu tar ett av KCF:s medlemsföretag, HKScan, sitt nästa och längsta klimatkliv hittills. Satsningen som kallas ”Gårdsinitiativet” ska göra en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktioner ännu mer hållbar.

Svensk köttproduktion är redan en av de allra bästa ur ett klimatperspektiv. Svenskt nötkött har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Men det räcker inte. Därför startar HKScan nu ”Gårdsinitiativet”, ett samarbete med HKScans gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött.

Idag invigs samarbetet med Halla Gård. Där pågår bygget med en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri verksamhet med ett helt slutet kretslopp. Bland annat tas gödsel omhand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. En egen, unik design av stallarna ger grisarna en kombination av en riktigt bra inomhusmiljö och möjlighet att gå utomhus året runt.

– För mig har det varit viktigt att arbeta både för minskade utsläpp och ökad djurvälfärd. När jag påbörjade omställningen till en mer hållbar verksamhet, funderade jag på vilken aktör i branschen som hade samma syn på hållbarhet som jag. Då var Scan ett naturligt val för samarbete, säger Anders Gunnarsson på Halla Gård.

– Halla Gård har lärt oss mycket om hur en gård kan ställa om för att bli mer hållbar och på samma gång mer lönsam. Det finns många duktiga lantbrukare i Sverige och det ska bli spännande att göra den här resan tillsammans med dem. Det här initiativet kommer att göra stor skillnad för svensk köttproduktion, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

Redan under 2020 kommer HKScan och Halla Gård kunna erbjuda griskött med lägre klimatpåverkan.

Läs mer här: https://news.cision.com/se/hkscan-oyj/r/scan-tar-nytt-initiativ-for-att-gora-svenska-gardar-mer-klimatsmarta,c2929344