Extremt marknadsläge för kött inom EU

Bildtext: Clitravis generalsekreterare Dirk Dobbelaere, Clitravis president Giorgia Vitali och Clitravis vice generalsekreterare Paolo Patruno.

I början av oktober samlades Clitravis medlemmar, där KCF är en av dem, i Bryssel. Många av diskussionerna kretsade kring den rådande marknadssituationen som karaktäriseras av brist på råvara i hela EU och höga priser till följd av det internationella underskottet på griskött.

Möten hölls i arbetsgrupperna för Nutrition and HealthFood Safety/Technical legislation och Supply Chain. Möte hölls även i det styrande Management Council. KCF:s vd Magnus Därth deltog vid samtliga träffar.

Trycket ökar
Den främsta orsaken till den rådande marknadssituationen inom EU, med brist på råvara och höga priser, är problemen med afrikansk svinpest i Kina m.fl. länder i Asien. Den kinesiska produktionen förväntas på helåret 2019 minska med 25 %, vilket gör att underskottet 2020 förväntas vara ca 15 miljoner ton. Överlag karaktäriseras EU-marknaden av extremt stor export österut med höga priser för griskött som följd, även om de ännu inte är all time high. Trycket ökar nu dessutom på att direkt exportera halvparter från Europa till Kina, vilket skulle förstärka råvaruunderskottet, eftersom industriråvara då försvinner iväg. Det verkar dock vara många som inser problemen med att ”exportera” möjligheten att addera mervärde till köttet i Europa.

”We will lose many small companies if the situation of high prices will continue”

Clitravis President Giorgia Vitali

Förädlade produkter
Överlag rapporterar flera länder, precis som Sverige numera, en sjunkande köttkonsumtion. Generellt går dock färskt kött sämre än förädlade produkter. Till undantagen hör Tjeckien, Italien och Holland som just nu upplever ett mer stabilt marknadsläge. Generellt har de östra delarna av Europa en mer stabil efterfrågan och frågor som djurskydd, hälsa och klimat ligger betydligt längre ner på konsumenternas dagordning.

Normalt leder de höga priserna till ökad grisköttsproduktion och det kommer nog också delvis att ske. Dock har flera länder såsom Tyskland, Holland och Danmark en situation som gör att produktionen inte förväntas kunna svara mot de höga priserna. Skälet är bland annat ett lagstiftningstryck i riktning mot minskad produktionen. I Holland har till exempel konkreta förslag presenterats om att minska grisproduktionen med flera miljoner djur på grund av miljöskäl.

Situationen kommer inte att förändras snabbt och bedömningen är att de höga priserna kommer att bestå i flera år och att priserna kan komma att öka något ytterligare innan de normaliseras igen.

Du hittar mer information och statistik på EU-kommissionens marknadssidor, som vi länkar till på vår nya statistiksida.

Möte i arbetsgruppen Supply Chain där frågor som påverkar tillgången på råvara diskuteras såsom afrikansk svinpest, djurskydd och handelsfrågor. Nästa möte hålls 5-6 februari 2020.