”Vi måste öka intresset för hantverket”

I samband med Kött och Charkföretagens årskonferens passade vi på att ta tempen på branschen, om vilka utmaningar finns framåt. Vi pratade med två bekanta ansikten från KCF:s styrelse; Mikael Hugoson, vd för Nyhléns Hugosons Chark, och Thomas Östlund, vd för Svenskt butikskött och Gotlands Slagteri. De menar att det handlar om anställningsform och branschens status i stort:

Hur ser du på möjligheten att hitta rätt kompetens idag?

– Det är otroligt svårt att hitta rätt kompetens idag. För många av oss företag är det en situation där vi ofta måste vända oss till bemanningsföretag. Det är såklart inget fel på dem, men det innebär att de anställda byts ut oftare vilket resulterar i att vi inte får någon kontinuitet i våra anställningar. För att slippa ruljangsen på personal händer det att vi anställer dem direkt, vilket gör att bemanningsföretagen utarmas på kompetens. Det blir lite av ett moment 22. Kompetensfrågan är en av de absolut största utmaningarna som vi har inom vår bransch idag, säger Mikael Hugoson.

– Det har varit en stor utmaning. Det har länge saknats skolor och branschutbildningar och vi många aktörer har därför varit tvungna att utbilda i egen regi, vilket är tufft både vad gäller tid och ekonomi. Många är i stort behov av stöd när det kommer till dessa frågor. Positivt är att Arbetsförmedlingen på olika sätt startat upp möjligheten till utbildning inom slakt. De är också lyhörda för våra åsikter kring branschutbildningarna som helhet inom kött och chark. För tittar man på hela branschen så finns det många olika produktionsgrenar som kräver olika typer av utbildning, säger Thomas Östlund.

Hur arbetar ni med kompetensförsörjning?

– Vi har precis startat en vuxenutbildning uppe i Luleå tillsammans med flera mindre aktörer. Men generellt sett måste vi få upp intresset för detta hantverk, inte minst när det gäller folk i andra länder och nyanlända som vi jag tror kommer bli en viktig tillgång för vår bransch. Men även där har förutsättningarna ändrats. Tidigare hittade vi arbetskraft i Polen men nu har deras standard blivit så hög att de inte längre är intresserade av att komma hit. Det gör att vi måste börja leta i andra länder, man talar till exempel om Moldavien och Kazakstan, säger Mikael Hugoson.

– Vi har haft en väldigt bra dialog med Arbetsförmedlingen på Gotland. De har varit flexibla kring våra önskemål. Just nu har vi en intern utbildning igång på Gotland där tio deltagare utbildar sig till slaktare, säger Thomas Östlund.

Hur lockar man fler till branschen?

– Vi måste höja yrkets status. Det finns mängder av matlagningsprogram på tv men inget som handlar om slakt och styckning. Det krävs en större kunskap om branschen i allmänhet för i dagsläget är all medial uppmärksamhet negativ. Det underlättar ju inte direkt för yrkets status. Sedan har vi lönerna som är aningen för låga idag. De behöver höjas men det är också lättare sagt än gjort när ekonomin inte finns där, säger Mikael Hugoson.

– Det är en fråga om helheten, inom hela livsmedelsbranschen, att hitta vägar att marknadsföra yrket mot de yngre. Det kan också vara grupper som har svårt att få jobb där vår bransch, som har relativt låga insteg, kan vara en lösning. Jag tänker inte minst på nyanlända, men där är ju även språket en utmaning. Men om vi kan hitta lösning på det så finns det stora möjligheter för oss att hitta arbetskraft och för jobbsökande att hitta arbete, säger Thomas Östlund.

Vilken roll har KCF i detta arbete?

– KCF har en viktig roll att samla branschen, bland annat genom att fylla det ”kunskapshål” som finns idag. Det kan också vara en sådan sak som att ansöka om statliga ekonomiska medel, där man som branschorganisation har större muskler. Men det ligger även ett stort ansvar på varje enskilt aktör i branschen att utbilda internt. Idag är det till exempel svårt att utbilda charkare eftersom det finns så få kvar som kan föra vidare hantverket, säger Mikael Hugoson, vd för Nyhléns Hugosons Chark.

– Det är jätteviktigt att branschen kan få en samlad bild av behov och resurser som vi kan använda oss av tillsammans i framtiden. Hela industrin står inför samma utmaningar och då finns det behov att hitta likriktade utbildningsmöjligheter, säger Thomas Östlund, vd för Svenskt butikskött och Gotlands Slagteri.

Läs mer om Årsstämman här