Nytt Branschråd för Kött och Chark bildat

Ett nytt Nationellt branschråd för Kött och Chark har nu formellt bildats hos Arbetsförmedlingen. Branschråd är en etablerad form av samverkan hos Arbetsförmedlingen och syftet är att vara en plattform för bred diskussion om matchning och utbildning av arbetslösa in i kött- och charkindustrin. Arbetet kommer att fokusera på yrkesgrupperna slaktare och styckare.

Branschrådet har skapats av Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen gemensamt och kompletteras med en rad organisationer som bidrar i arbetet, men också direkt med företag såsom HKScan, KLS Ugglarps/Dalsjöfors, HFG Sverige och Skövde slakteri. I Branschrådet ingår även representanter för Livsmedelsarbetarförbundet.

– På kort tid har vi fått till en helt ny plattform för att hantera en del av vår kompetensförsörjning. Det har varit väldigt positiva diskussioner och alla bidrar på ett konstruktivt sätt till att möta utmaningen att hitta fler framtida medarbetare och hur de ska utbildas, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Branschrådet kommer att öka trycket i olika satsningar och tidigt säkra att insatserna har rätt fokus och ett brett mandat i branschen. Att gemensamt lyfta och informera om branschens olika yrken externt kommer också att vara en del i arbetet.

– Branschråd är ett effektivt sätt att samverka på arbetsmarknaden. Skapa arenor för att koppla samman efterfrågan med tillgång på arbetskraft för att kunna samordna och genomföra de insatser som krävs, för att lyckas med matchningen nu och i framtiden är oerhört viktigt. Detta gäller även om Arbetsförmedlingens uppdrag kan komma att förändras i grunden och vi får en annan roll, säger Niklas Pettersson, Arbetsförmedlingen, ordförande i Branschrådet.