Nystart för Nationella rådet för Livsmedelsstrategin

Den 22 mars samlade landsbygdsminister Jennie Nilsson det Nationella rådet för Livsmedelsstrategin för första gången sen regeringsombildningen. Rådet består av en lång rad organisationer som representerar livsmedelskedjan, konsumenterna och natur- och djurskyddsorganisationer.

Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen som samlar hela kött- och charkindustrin, är en av medlemmarna i rådet.

– Det är ett viktigt forum för att lyfta vår branschs särskilda utmaningar och få gehör för vad vi anser krävs för att nå målen i Livsmedelsstrategin. Det är ganska mycket. Framför allt måste alla vackra ord nu övergå till handling.

På mötet presenterade Tillväxtverket och Jordbruksverket sitt arbete med att ta fram ett underlag för kommande handlingsplaner. Myndigheterna konstaterande att konkurrenskraft och lönsamhet är helt avgörande för att Livsmedelsstrategins mål ska kunna nås. Och deras analys visar att lönsamheten generellt är för låg i livsmedelskedjan. En delrapport från myndigheterna kommer att publiceras under vecka 13.

– Vi välkomnar det tydliga fokus på konkurrenskraft och lönsamhet som myndigheterna gav uttryck för. De två frågor som vi specifikt lyfte som särskilt viktiga var behovet av omfattande åtgärder för kompetensförsörjningen i vår bransch och behovet av att säkerställa att våra slakterier har avgifter som är i nivå med våra konkurrentländer. Eftersom de direkt påverkar konkurrenskraften kan de inte fortsätta vara fyra gånger högre som idag, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.