KCF i juryn till Årets Livsmedelsexportör 2019

Snart är det dags för Årets Livsmedelsexportör 2019 – en prestigefylld utmärkelse som varje år uppmärksammar de svenska livsmedelsföretag med störst exportframgångar. Som en av branschens viktigaste aktörer är vi på Kött och Charkföretagen med och utser årets vinnare.

Bakom priset står Livsmedelsföretagen, Business Sweden och Näringsdepartementet. Årets jury består av styrgruppen för Try Swedish, där Kött och Charkföretagen är ett av medlemsföretagen. Andra medlemmar är Livsmedelsföretagen, Lantbrukarnas riksförbund, Business Sweden och Sveriges Bryggerier.

– Liksom många andra svenska industrier är export otroligt viktigt för livsmedelsbranschen. Det handlar dels om själva livsmedelsprodukterna men även om att ha ett kunskapsutbyte med andra länder. Det är något som vi inom kött- och charkindustrin jobbar mycket med. Därför är det också väldigt roligt att få sitta i juryn för denna prestigefyllda utmärkelse, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Det är tjugoförsta året i följd som priset delas ut och årets vinnare presenteras vid den årliga Matdagen den 9 maj. Bland annat får den 300 000 kronor som kan användas till exporttjänster av Business Sweden.

Vill du nominera ett livsmedelsföretag? Skicka en motivering till rasmus.backstrom@li.se senast den 15 mars. Vinnaren utses utifrån följande kriterier:

Priset ska tilldelas ett svenskt livsmedelsföretag som genom kreativitet och fina insatser brutit ny mark för sitt företags export och som under året uppnått stora direkta framgångar. Bolaget i fråga ska samtidigt ha lagt grunden för en långsiktig exportutveckling ur såväl volym- som lönsamhetssynpunkt på en eller flera marknader. Företag vars exportandel (som andel av företagets totala produktion) ligger över snittet (30%) premieras.