KCF träffar regeringens utredare

Den 21 februari deltar Kött och Charkföretagen (KCF) i ett första rundabordssamtal av tre om en ny svensk lag om otillbörliga affärsmetoder. Regeringens utredare Johan Hedelin samlar hela kedjans aktörer i Stockholm för en diskussion om den nya lagstiftningen.

– Ojusta krav från handelns sida mot vår medlemmar är naturligtvis en mycket prioriterad fråga för oss. Men också från regeringens sida som rivstartat genom att utse Johan Hedelin till regeringens utredare redan innan jul. Det är uppenbart att även regeringen vill komma bort från en situation där otillbörliga affärsmetoder hämmar svensk livsmedelsproduktion och här är Livsmedelsstrategin glasklar – dåligt fungerande konkurrens är inte förenlig med målen i strategin, säger Magnus Därth, vd KCF.

Ett EU-direktiv kommer att publiceras i april 2019 och sedan har medlemsstaterna 24 månader på sig att få en nationell lagstiftning på plats. Efter den tiden ska alla nya avtal inom livsmedelskedjan följa den nya lagstiftningen och inom 12 månader ska alla gamla avtal justeras i samma riktning.

– Det är oerhört viktigt att vi nu får en effektiv och tydlig svensk lagstiftning som får effekt från dag ett och som omöjliggör något trixande från de företag som hittills systematiskt använt sig av dessa metoder. KCF kommer att vara aktiva i processen och säkerställa att villkoren blir justa för alla – stora som små, säger Magnus Därth.