KCF kommenterar nyheten om polskt kött från sjuka slaktdjur

Den 29 januari meddelade polska myndigheter att ett mindre slakteri i Polen slaktat djur utan veterinärbesiktning. Detta är ett tydligt brott mot EU-lagstiftningen.

Den 30 januari stod det klart att en mindre volym av det aktuella partiet sålts till svenska företag, varav ett är ett medlemsföretag i Kött och Charkföretagen, Globe Foods. Globe Foods har via sin leverantör, ett BRC-certifierat styckningsföretag, tagit emot 86,63 kg nötkött från det aktuella slakteriet som sedan sålts vidare till ett charkuteriföretag i Sverige. Det finns ingen information om att köttet skulle vara farligt att äta, men eftersom ingen veterinärbesiktning skett återkallas köttet nu.

Globe Foods har haft en noggrann leverantörsbedömning och även krävt BRC-certifiering av sin leverantör, vilket är en av de mest omfattande internationella livsmedelssäkerhetscertifieringarna som finns i branschen. Nu kommer dessutom Globe Foods att besöka sin leverantör och på nytt gå igenom deras rutiner för att säkerställa så att detta inte inträffar igen. Vi anser att Globe Foods har ett noggrant system för leverantörsbedömning, men välkomnar också att de nu gör en ny kontroll av rutinerna hos den aktuella leverantören.

Vi ser allvarligt på alla fall av livsmedelsbedrägerier där en aktör tidigare i kedjan genom att bryta mot livsmedelslagstiftningen lurar efterkommande led, i det här fallet ett seriöst importföretag i Sverige. Det är en illojal konkurrens som drabbar konsumenterna, men också de seriösa företagen i branschen.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Magnus Därth
Vd, Kött och Charkföretagen, 076-842 65 33