Medlemsförmåner

  • Genom att vara medlem i Kött och Charkföretagen ger du den svenska kött- och charkindustrin en stark röst i samhällsdebatten och i dialogen med regeringen och myndigheterna kring branschens förutsättningar.
  • Genom att vara medlem i KCF är du också med och påverka den satsning på kompetensförsörjning som KCF driver enligt flera spår: arbetslösa, unga, vuxna och befintligt anställd. Vår bransch är en framtidsbransch.
  • Som medlem i KCF visar du att ditt företag tillhör en av livsmedelsindustrins mest ansvarstagande branscher. Genom vår strikta uppförandekod med uppföljningssystem säkerställs att relevant lagstiftning och aktuella branschöverenskommelser följs.
  • Genom medlemskap i KCF är du indirekt medlem i de två europeiska branschorganisationerna inom kött och chark – UECBV (färskt, kylt och fryst kött) och Clitravi (chark och färdigmat). Du är med och stärker den svenska branschens röst inom EU.
  • Genom medlemskap i KCF får du löpande information via vår branschbevakning om aktuella förändringar inom livsmedelslagstiftning och andra regelverk.
  • Som medlem får du två gånger i veckan en omvärldsbevakning av vad som rapporteras om branschen i media genom ”Kött och Chark i media”.
  • Som medlem får du delta i alla våra branschträffar och konferenser som branschen arrangerar för att lyfta aktuella frågor, ge inspiration och samla branschen.
  • Som medlem får du rabatt på ditt deltagande i Chark-SM, som är branschens viktigaste mötesplats och här kommer också handeln att vara involverad mer framöver.
  • Som medlem har du möjlighet att ta direktkontakt med kansliet för att lyfta branschfrågor eller få hjälp med hur lagstiftningen ska tolkas eller få övergripande råd om hur du ska agera i kontakterna med din kontrollmyndighet.
  • Via ditt medlemskap får du en prenumeration på Tidningen Kött & Chark.