E-handel och hållbarhet i fokus den 16 maj

Den 16 maj är det dags för 2019 års stora branschevent för kött och chark, Kött och Charkföretagens årskonferens som även i år äger rum i Stockholm, på Slakthusområdet.

Boka dagen redan nu. Årets konferens kommer att ta upp två aktuella teman: Kött- och charkbranschens utmaningar när e-handeln ökar och hur ditt företag kan arbeta konkret med hållbarhet.

Direkt efter lunch går vi på djupet kring vad e-handel innebär för kött- och charkbranschen. Vi kommer att få en bred beskrivning av e-handelsutvecklingen för mat och specifikt kött och chark, men även diskutera med relevanta aktörer vad man som leverantör ska tänka på.

Under eftermiddagen kommer vi att fokusera på hållbarhet och hur företag konkret kan tänka kring hållbarhet. Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef från Max Burgers kommer att berätta hur de ser på hållbarhet och om hur de har utvecklat “klimatpositiva” menyer. Under passet kommer vi även att belysa vad klimatkompensation är och hur det fungerar.

Hela konferensen inleds redan kl. 11 med den årliga föreningsstämman och dagen avslutas med gemensam middag.

Varmt välkomna!
Magnus Därth, vd
Kött och Charkföretagen

Tid: kl 11:00-17:00 samt middag på kvällen
Plats: Slaktkyrkan på Slakthusområdet i Stockholm

Anmälan till magnus.darth@kcf.se