E-handel och hållbarhet i fokus den 16 maj

Tema: E-handel och hållbarhet
– två trender man inte kan vända ryggen?


Den 16 maj är det dags för 2019 års stora branschevent för kött och chark; Kött och Charkföretagens årskonferens som även i år äger rum i Stockholm, på Slakthusområdet.

Dags att boka dagen redan nu. Årets konferens tar upp två aktuella teman: Kött- och charkbranschens utmaningar när e-handeln ökar och hur ditt företag kan arbeta konkret med hållbarhet.

Under dagen går vi på djupet kring vad e-handel innebär för kött- och charkbranschen. Vi kommer att få en bred beskrivning av e-handelsutvecklingen för mat och specifikt kött och chark, men även diskutera med relevanta aktörer vad man som leverantör ska tänka på.

Mårten Bokedal, Senior Marketing Manager Sweden från Episerver, kommer att berätta om e-handelns snabba utveckling och förändrade kundbeteenden. Hans filosofi är att E-handel alltid är personligt:
Nya kanaler, förändrade köpbeteenden och en global marknad ställer nya krav på en integrerad köpupplevelse som sträcker sig bortom transaktionen. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom senaste trendspaningarna inom e-handel samtidigt som du får tips om var du behöver lägga fokus på för att hålla dig relevant i en allt mer konkurrensutsatt marknad.  

Vi kommer även fokusera på hållbarhet och hur företag konkret kan tänka kring hållbarhet. Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef Max Burgers AB, berättar om Max Burgers väg till världens första klimatpositiva meny. Emelie Hansson, Klimatstrateg Ica Sverige AB, kommer att belysa science based targets som nu kommer att bli krav på leverantörer till Ica och Fredrik Sundblad, platschef Gotlands Slagteri och projektledare för Fossilfritt kött, presenterar projektet och om kartläggningen visar att det går att producera fossilfritt kött.

Under dagen presenteras även KCF:s Konsumentundersökning för 2019, den genomförs för tredje året i rad. Du kommer även få ta del av KCF:s nya mediepolicy för medlemmar som rustar dig som deltagare inför kontakter med journalister.

Hela konferensen inleds redan kl. 11 med den årliga föreningsstämman och dagen avslutas med mingel och gemensam middag.

Varmt välkomna!
Magnus Därth, vd
Kött och Charkföretagen

Tid: kl. 11:00-17:00 samt middag på kvällen
Plats: Slaktkyrkan på Slakthusområdet i Stockholm
Pris: Konferens 1 450 kr och middag 950 kr

Anmäl dig här